Η Μαρίνα Πούλιου είναι απόφοιτος του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙ Αθήνας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με αντικείμενο «Quality Management» από το University of the West of Scotland. Την τελευταία δεκαετία εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων τροφίμων, με κύρια ασχολία την εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, τη σύνταξη των απαραίτητων υγειονομικών φακέλων για επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ή επιχειρήσεις τροφίμων (διαγράμματα ροής, τεχνική έκθεση και έντυπα υγειονομικού ενδιαφέροντος) και τον σχεδιασμό και έλεγχο συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων HACCP, ISO22000, IFS FOOD και FSSC 22000 σε επιχειρήσεις τροφίμων. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (στη Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας) και ως συντονίστρια ΣΔΑΤ και υπεύθυνη ποιοτικού ελέγχου στο χώρο της παραγωγής σε εταιρείες τροφίμων. Τέλος, είναι μέλος της κεντρικής διοίκησης της ΠΕΤΕΤ (Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων).